SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

ADRES SZKOŁY

Strona archiwalna

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego
- dzwonki
- plan lekcji

librus

-dziennik elektroniczny

stolowka

- opłaty
- Regulamin
 

wartozajrzec

- blog matematyczny
- linki dla ciekawskich :) 
z języka angielskiego
- blog SKO

BIP

Projekt

LOWE icon

 

Nasza szkoła i jej historia

 

Czym dysponujemy...

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym jest 15 oddziałów. Dla klas I-III przeznaczone są sale na parterze od numeru 2 do numeru 9.

Ponadto dla uczniów klas I-III przeznaczona jest sala nr 5 jako sala zabaw oraz po godzinie 12.30 odbywają się tam zajęcia świetlicowe ("mała świetlica").

Uczniowie klas IV-VIII mają do dyspozycji 15 sal:

sala nr 1 (po stronie podstawówki) -  pracownia informatyczna (wyposażona w rzutnik i tablicę multimedialną)

sala nr 1 (po stronie nieistniejącego już gimnazjum) -  pracownia matematyczna

sala nr 2 - pracownia matematyczno-techniczna

sala nr 3 - pracownia biologiczno-chemiczna

sala nr 6 - pracownia katechetyczna

sala nr 7 - pracownia językowa

sala nr 8 - pracownia języka polskiego

sala nr 9 - pracownia matematyczno-fizyczna

sala nr 13 - pracownia językowa

sala nr 14 - pracownia artystyczna

sala nr 15 - pracownia przyrodnicza

sala nr 16 - pracownia języka polskiego

sala nr 17 - pracownia matematyczna

sala nr 18 - pracownia historyczna

 Większość pracowni jest wyposażona w rzutnik i tablicę interaktywną lub ekran. 

Oprócz tego, uczniowie korzystają z sali nr 12 - pracowni multimedialnej, gdzie mogą oglądać filmy, spotykać sie w ramach zajęć czytelniczych czy koła zainteresowań. Pracownia multimedialna jest pod opieką biblioteki.

Uczniowie SP korzystają również z nowocześnie wyposażonej i wyremontowanej sali gimnastycznej i sali korekcyjnej.

 

 

Co jeszcze robimy...

 

Uczniowie szkoły podstawowej corocznie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, regionalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczniowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych z różnych przedmiotów. Zajęcia są organizowane w formie zajęć wyrównujacych wiedzę, zajęć rozwijających zainteresowania bądź kółek przedmiotowych czy zainteresowań.

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 zostało reaktywowane harcerstwo pod opieką p. Agnieszki Gepner.

Nasza szkoła również bierze udział w projektach unijnych Erasmus+ oraz wymianach międzynarodowych.

 

Historia szkoły

lata 1918-2015

 

1918

Zorganizowanie Szkoły Podstawowej w Stajnem (obecnie Rejowiec Fabryczny)

1924

Rozpoczęcie budowy szkoły na skraju wsi Stajne z inicjatywy Pana Posadzkiego (pierwszego kierownika szkoły) oraz przy poparciu właściciela ziemskiego Pana Morawskiego

1935

Kierownikiem szkoły zostaje Pan Paprocki

1939

W okresie okupacji Niemcy zamykają szkołę i organizują w niej szpital wojskowy. Nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi nieregularnie w domach prywatnych

1944

Kierownikiem szkoły zostaje Pan Kasprzyk Marian a w szkole pracuje 5 nauczycieli

1948

Wprowadzono w Polsce obowiązkowe szkoły siedmioletnie

01.11.1948

Kierownikiem szkoły zostaje Pan Fidelis Jarosz

15.07.1961

Wprowadzono w Polsce obowiązkowe 8-letnie szkoły podstawowe

04.09.1961

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek nowej szkoły. Starania o wybudowanie nowej szkoły rozpoczął w 1954 roku Pan Fidelis Jarosz

22.07.1962

Nadanie Rejowcowi Fabrycznemu praw miejskich

15.07.1963

Wmurowanie tablicy pamiątkowej z napisem "Szkoła Podstawowa im. 22 Lipca"

22.07.1963

Oficjalne otwarcie nowej szkoły. Szkole nadano imię 22 Lipca. Pierwszym dyrektorem został dotychczasowy Fidelis Jarosz. Pełnił tę funkcję przez 21 lat. Był inicjatorem budowy szkoły i wraz ze społecznym komitetem rodziców czuwał nad przebiegiem prac. Jego następcami byli kolejno: Janina Bezkorowajna, Leona Jarosz, Marianna Danieluk, Krystyna Chajewska , Roman Seweryniuk , Tadeusz Lada, Lech Czarnecki, Wiesław Ćwikła. Funkcję zastępców dyrektora pełnili kolejno: Krystyna Chajewska, Roman Seweryniuk, Tadeusz Lada, Lech Czarnecki, Leszek Tymiakin, Joanna Moniakowska, Elżbieta Rura, Anna Włodarczyk

1994

Szkole nadano imię Mikołaja Reja oraz ufundowano nowy sztandar

01.09.1999

Powstało Gimnazjum Publiczne. Funkcję dyrektora powierzono Grażynie Tymiakin

2000

Dyrektorem szkoły podstawowej została Alicja Dorosz. Funkcję zastępcy pełni Anna Włodarczyk

2001 - 2005

Dyrektorem Gimnazjum Publicznego zostaje Anna Włodarczyk 

2001 - 2005

Funkcję wicedyrektora szkoły podstawowej pełni Wojciech Modras 

luty 2004 

Zalanie szkoły

2005

Utworzono Zespół Szkół Samorządowych. Dyrektorem została Alicja Dorosz. Funkcję zastępcy pełni Grażyna Tymiakin

2010

Dyrektorem ponownie została Alicja Dorosz. Funkcję zastępcy pełni Grażyna Tymiakin

2015

Dyrektorem na trzecią już kadencję została wybrana Alicja Dorosz a funkcję zastępcy ponownie powierzono Grażynie Tymiakin

2019

W związku z odejściem na emeryturę zastępcy dyrektora Grażyny Tymiakin funkcję tą powierzono Jolancie Labiszak

 


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.