SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego

- dzwonki

- plan lekcji

 

librus

-dziennik elektroniczny 

 

wartozajrzec

- blog matematyczny

- linki dla ciekawskich :)
z języka angielskiego

- blog SKO

BIP

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Regulamin szkolnego konkursu na wiersz patriotyczny

„Ojczyzno ma”

Regulamin konkursu

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza patriotycznego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas V - VIII .
 3. Wiersze należy napisać do końca listopada 2018 r. i złożyć do p. Agnieszki Kotlarskiej lub Anny Włodarczyk

II  CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie piękna języka polskiego.
 3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
 4. Promowanie uzdolnionych młodych twórców.

III PRZEBIEG KONKURSU

 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz o tematyce patriotycznej.
 2. Wiersz powinien być napisany samodzielnie.
 3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs.
 4. Forma i długość wiersza jest dowolna.
 5. Komisja konkursowa oceni:
 • Poprawność językową,
 • Oryginalność zaprezentowania tematu,
 • Ogólny wyraz artystyczny.

IV  KOMISJA KONKURSOWA

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą: p. A. Kotlarska, p. A. Włodarczyk, p. J. Labiszak.
 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V  NAGRODY

 1. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Organizator: A. Kotlarska, A. Włodarczyk

„Bon – ton”... -projekt edukacyjno-wychowawczy

„Bon – ton”- to nie tylko nazwa rozgłośni radiowej.

Pod takim hasłem realizowany jest w bieżącym roku szkolnym projekt edukacyjno- wychowawczy w klasie VI b. Celem projektu jest propagowanie kultury osobistej wśród uczniów, kształtowanie właściwych postaw, uczenie szacunku do drugiego człowieka. 

Zajęcia odbywają się co najmniej raz w miesiącu, skupiają się wokół zagadnień typu: kultura osobista, kultura języka, dress code ucznia. 

Działania:

 1. Zapoznanie z terminami dotyczącymi kultury osobistej (kindresztuba, savoir - vivre), zasadami zachowania się w szkole.
 2. Konkurs na „KULturalnego  ucznia”.
 3. Zachowanie się w miejscach publicznych i sytuacjach oficjalnych.

Efekty (  przewidywane):

- uczniowie potrafią właściwie funkcjonować w grupie, okazywać szacunek dzieciom i dorosłym, pewnie i właściwie zachowywać się w miejscach publicznych.

Pomysłodawcami i realizatorkami projektu są: Agnieszka Kotlarska, Anna Włodarczyk


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.