SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego

- dzwonki

- plan lekcji

 

librus

-dziennik elektroniczny 

 

wartozajrzec

- blog matematyczny

- linki dla ciekawskich :)
z języka angielskiego

- blog SKO

BIP

Projekt matematyczny

„Matematyka jest królową wszystkich nauk,
jej ulubieńcem jest prawda,
a prostota i oczywistość jej strojem."
- Jędrzej Śniadecki

   Co roku Sejm Rzeczpospolitej  Polskiej, w ostatnich miesiącach roku, ogłasza patrona lub patronów roku następnego.  Ustanowienie patronatu jest  uczczeniem dokonań sławnych i zasłużonych Polaków; jest także promocją  polskiej kultury i nauki w kraju i poza jej granicami. Rok 2019 ogłoszono m.in. Rokiem Matematyki - w 100. rocznicę założenia Towarzystwa Matematycznego w Krakowie. Z tej okazji w naszej szkole będzie organizowany projekt „[2019]! JUBILEUSZOWY ROK MATEMATYKI”, który ma na celu:

  • popularyzowanie wiedzy o znanych polskich matematykach;  upowszechnianie wiedzy o ich życiu, twórczości i osiągnięciach,
  • prezentację postaw poszanowania wobec tradycji, kultury, nauki własnego narodu,
  • podejmowanie wysiłku w celu prezentowania  polskiej twórczości i nauki,
  • podejmowanie przez uczniów działań plastycznych i naukowych w ramach patronatu.

W ramach w/w projektu podejmiemy kilka wyzwań, tj.: wystawa poświęcona znanym polskim matematykom, szkolny zbiór zadań matematyczno – logicznych „50 zadań z błyskiem”, interdyscyplinarne konkursy, włączenie się do akcji „Dzień Matematyki”.

Koordynator projektu: p. Anna Klin

Realizatorzy projektu: nauczyciele matematyki, nauczyciel plastyki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.