SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

ADRES SZKOŁY

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

NIEZBĘDNIK

- kalendarz roku szkolnego

- dzwonki

- plan lekcji

 

- blog matematyczny

- blog SKO

BIP

UWAGA

Odpłatność za obiady za miesiąc luty wynosi:

13 dni x 3,70 zł = 48,10 zł

Opłaty należy dokonać na konto szkoły.

Ponadto uprzejmie prosimy:

- aby wpłacana kwota za obiady była DOKŁADNĄ KWOTĄ OKREŚLONĄ za dany miesiąc

- NIE DOLICZAĆ SAMODZIELNIE odsetek, jeśli płatność za obiady jest dokonywana w terminie (termin płatności- do 15 dnia każdego miesiącaodsetki są naliczane w przypadku płatności po terminie a informacje o odsetkach są dostępne u pani intendentki i są ważne na dzień uzyskania informacji a każdy kolejny dzień zwłoki skutkuje dalszym naliczaniem odsetek)

przypominamy --- ODLICZENIA za obiady MOŻNA DOKONAĆ w przypadku ZWROTU NIEWYKORZYSTANYCH KATERCZEK OBIADOWYCH a planowaną nieobecność dziecka i niewykorzystanie obiadu należy zgłaszać do pani intendentki lub sekretariatu szkoły- według REGULAMINU STOŁÓWKI

REGULAMIN STOŁÓWKI dostępny w zakladce --> Nasza szkoła --> Stołówka

UWAGA!

Uprzejmie prosimy o UREGULOWANIE ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI ZA OBIADY.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty wiążą się z naliczaniem ustawowych odsetek za każdy kolejny dzień zwłoki.

Informację o kwocie do zapłaty WRAZ z USTAWOWYMI ODSETKAMI KARNYMI można uzyskać u intendentki szkolnej.


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.