SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego

- dzwonki

- plan lekcji

 

librus

-dziennik elektroniczny 

 

wartozajrzec

- blog matematyczny

- blog SKO

BIP

Zaproszenie na Szkolne Jasełka

stroik1

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja

w Rejowcu Fabrycznym

serdecznie zapraszają na Szkolne Jasełka,

dnia 21 grudnia 2018r. o godz. 9.00

w sali gimnastycznej.

 

Szkolny konkurs na wiersz patriotyczny „Ojczyzno ma”

Uczniowie klas VIII oraz klas III gimnazjum mieli możliwość wzięcia udziału w szkolnym konkursie literackim. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o tematyce patriotycznej a głównym celem uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do konkursu zgłosili swoje utwory:

Julita Kułaga kl.IIIA

Piotr Jakóbiec kl.IIIA

Amelia Oleszczyńska kl.IIIB

Bartosz Kosmowski kl.IIIB

Hubert Kułaga kl.VIIIA

Maciej Smyl kl.VIIIB

Laureatem konkursu został Hubert Kułaga z kl. VIIIA

Oto nagrodzony wierz:

 

BIAŁO – CZERWONE MARZENIE

 

123 lata bólu, niewoli i uciemiężenia,

ciągła walka o wolność bez wytchnienia.

Bez państwa, języka, tradycji i tożsamości,

przeżywając własne cierpienia w samotności.

 

Przyszła w końcu szansa dla naszej ojczyzny,

odzyskania tak dawno utraconej ojcowizny.

Mężom stanu to wszystko zawdzięczamy,

że dzisiaj wolną i niezawisłą Polskę mamy.

 

Piłsudski, Paderewski, Witos i Dmowski,

zdjęli z oblicza Polski zniewolenia troski.

Poświęcili siebie dla ratowania polskości,

dali nam nadzię biało – czerwonej radości.

Za nimi wszyscy patrioci poszli w bój,

przeżyli rozłąki i pól bitewnych znój

i choć często bywało bardzo źle,

wiedzieli, że w walce nikt nie ugnie się.

 

Oddani szarzy legioniści Piłsudskiego,

pierwsi w zwalczaniu najeźdźcy ruskiego.

Nie mniej bitni błękitni Hallerczycy,

wolnej polski słynni zwolennicy.

 

Prawda, krwawe i bolesne

do niepodległości było dążenie,

jednak spełniło się w końcu

wielkie biało – czerwone marzenie.

 

Na mój honor pragnę rzec,

Polski ojczyzny mej chcę strzec.

Poświecę ostatnie krople krwi,

dla wieczności biało – czerwonych dni.

Teraz gdy wolność wywalczoną mamy,

zasługi w tym naszych ojców doceniamy.

Czas zrozumieć wartość własnej suwerenności,

by potomnym powierzyć stan niepodległości.  

 

 

            Wiersze wszystkich uczestników konkursu ukażą się w kolejnym numerze gimnazjalnej gazetki ,,Jesteśmy”, której przewodnie hasło to ,,Młody literat”.

Regulamin szkolnego konkursu na wiersz patriotyczny

„Ojczyzno ma”

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza patriotycznego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas VIII oraz klas III gimnazjum.
 3. Wiersze należy napisać do końca listopada 2018 r. i złożyć do nauczycieli polonistów.

II  CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie piękna języka polskiego.
 3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
 4. Promowanie uzdolnionych młodych twórców.

III PRZEBIEG KONKURSU

 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz o tematyce patriotycznej.
 2. Wiersz powinien być napisany samodzielnie.
 3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs.
 4. Forma i długość wiersza jest dowolna.
 5. Komisja konkursowa oceni:
 • Poprawność językową,
 • Oryginalność zaprezentowania tematu,
 • Ogólny wyraz artystyczny.

IV  KOMISJA KONKURSOWA

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą: p. A.Kotlarska, p. W.Stasiak, p. J.Labiszak.
 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V  NAGRODY

 1. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Organizator: A.Kotlarska


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.