SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego

- dzwonki

- plan lekcji

 

librus

-dziennik elektroniczny 

 

wartozajrzec

- blog matematyczny

- linki dla ciekawskich :)
z języka angielskiego

- blog SKO

BIP

Projekty unijne

Projekt Erasmus+ (2014-2016) Thousand reasons to communicate”

 

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej jest realizowany projekt Erasmus+ „Thousand reasons to communicate”. Koordynatorami projektu są p.Beata Parada i p.Marek Krzywicki.

Partnerami programu są szkoły z miast:

- Oradea w Rumunii,

- Nopankyla w Finlandii,

- Fraga w Hiszpanii i

- Aten w Grecji.

W ramach projektu uczniowie wykonują wiele zadań, które doskonalą ich umiejętności językowe, a także mają możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami z innych krajów.

W I semestrze tego roku szkolnego odbył się wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli do Doncaster w Anglii.

W marcu będziemy gościli nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich w naszej szkole. Natomiast w maju odbędzie się wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, w czasie którego podsumujemy naszą dwuletnią pracę w projekcie.

 

A oto jak wyglądała wizyta w Finlandii:

 

 

Tak wyglądał wyjazd do Anglii. W ramach szkolenia odbyły się również lekcje prowadzone przez nauczycieli ze wszystkich partnerskich państw w szkole w Barnburgh. (tutaj - lekcje prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły: p. B. Paradę, p. E. Domańską i p. M. Krzywickiego.):

 

 

 

Wizyta w Hiszpanii

 

W dniach 15-21 maja 2016r. uczniowie z klas IV, VI i I gimnazjum wraz z nauczycielami brali udział w spotkaniu w mieście Fraga w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ „ A thousand reasons to communicate”. Uczniowie mieli możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami z krajów partnerskich, doskonalenia języka angielskiego, poznania warunków życia w Hiszpanii. Podczas spotkania podsumowującego projekt w stolicy regionu Huesca uczniowie i nauczyciele prezentowali efekty pracy wykonanej w czasie realizacji całego projektu.

 

 

Projekt Erasmus+ (2015-2017) – Zróbmy to razem

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym – Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II rozpoczął realizację projekt „Erasmus+” - „Możemy to zrobić razem” (We can do it together) razem ze szkołami partnerskimi z Rumunii, Grecji, Włoch, Słowenii i Portugalii. Nasza szkoła otrzymała na projekt z funduszy unijnych kwotę 25.000Euro.

Głównym założeniem projektu jest wspieranie uczniów zagrożonych niedostatecznym opanowaniem materiału w danej klasie, a przez to zagrożenie powtarzaniem tej samej klasy lub osiąganiem bardzo niskich wyników w nauce poprzez pomoc koleżeńską.

W każdej klasie od czwartej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy gimnazjum nauczyciele wychowawcy wytypowali grono uczniów, mających problemy z nauką. Przedstawili też grono najlepszych uczniów, którzy mogą im pomóc w nauce. W sumie wybrano 20 najlepszych uczniów z obu szkół (czyli około 2 uczniów z każdej klasy), którzy wykazali się chęcią pomocy swoim kolegom przez najbliższe dwa lata. Będą oni mogli dzięki swojemu zaangażowaniu bezpłatnie pojechać do Grecji, Włoch, Słowenii i Portugalii. Uczniowie ci pracują ze swoimi słabszymi kolegami podczas dodatkowych zajęć pod opieką wybranego nauczyciela (raz w tygodniu). Ich działania są odnotowywane w dodatkowych dzienniku zajęć pozalekcyjnych oraz w formie cyfrowej na blogu (krótkie teksty, zdjęcia, wrażenia uczniów).

Dodatkowo uczniowie ci pod opieką nauczyciela języka angielskiego mają za zadanie przygotowanie wspólnych projektów z rówieśnikami ze szkół partnerskich.

W grudniu przygotowywali prace na temat najbardziej popularnego sportu w kraju, w szkole lub takiego, który sami uprawiają. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej projektu.

W lutym 2016r. 5 uczniów naszej szkoły (Natalia Szczupak, kl. V b, Łukasz Zduńczuk, kl. VI b, Kacper Jaszczuk, kl. II b, Julia Krzywicka, kl. II b oraz Kinga Trojanowska, kl. II b) oraz dwoje nauczycieli p. Agnieszka Kotlarska i p. Marek Krzywicki odwiedzili Ateny w Grecji.

W bieżącym roku szkolnym w październiku gościliśmy 27 uczniów i 11 nauczycieli z Grecji, Rumunii, Włoch, Słowenii i Portugalii. W ramach wizyty odbywały się liczne zajęcia w szkole oraz wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w ramach warsztatów kulturowych do szkółki jeździeckiej w Siennicy, Grodu Słowiańskiego w Wólce Bieleckiej, Zamościa, Lublina i Warszawy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu i w serwisie TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/12933/home

http://www.volunteerstogether.eu/ 

 


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.