SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

ADRES SZKOŁY

Strona archiwalna

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego
- dzwonki
- plan lekcji

librus

-dziennik elektroniczny

stolowka

- opłaty
- Regulamin
 

wartozajrzec

- blog matematyczny
- linki dla ciekawskich :) 
z języka angielskiego
- blog SKO

BIP

Projekt

LOWE icon

 

Projekty unijne

Projekty, które będą realizowane od bieżącego roku szkolnego (2021):

Tour My City (Zwiedź moje miasto) z partnerami z Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji – dotacja dla naszej szkoły 33.756 EUR (ok. 142,5 tys. zł)


EUROBORAVE (Europejski Turniej Robotów) z partnerami z Litwy, Bułgarii, Portugalii i Francji – dotacja dla naszej szkoły 30.480 EUR (ok. 129 tys. zł)


Imparare facendo...teatro (Nauka przez… teatr) z partnerami z Włoch, Grecji, Rumunii i Hiszpanii – dotacja dla naszej szkoły 30.610 EUR (ok. 129,5 tys. zł)


W sumie dzięki projektom uzyskano dla szkoły ok. 400 tys. zł, w tym na doposażenie szkoły ok. 100 tys. zł.

 

Projekt: PO WER - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - „Kadra 2.0” (2019 – 2021) 

Zagraniczne kursy metodyczne dla dwóch nauczycieli języka angielskiego.

Dwuletni kurs języka angielskiego dla grupy ośmiu nauczycieli realizowany w szkole, zakończony tygodniowym kursem językowym na Malcie.

 

Projekt Erasmus+ – „To bee or not to bee” (2019 – 2021) 

Kraje: Słowenia (Polhov Gradec) – Portugalia (Alfândega Da Fé) – Polska (Rejowiec Fabryczny) – Rumunia (Roman) – Chorwacja (Krk)

Projekt mający na celu opracowanie działań służących ochronie pszczół, popularyzacji wiedzy o ich roli dla środowiska naturalnego i ich zagrożeń, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz aktywne zaangażowanie uczniów i lokalnych społeczności w akcje służące ochronie pszczół.

 

Projekt PO WER „Północ – Południe” (2019 – 2020) 

Kraje: Polska (Rejowiec Fabryczny) - Finlandia (Ilmajoki) – Hiszpania (Figueres) 

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji uczniów naszej szkoły w zakresie nauk przyrodniczych (biologia, geografia), humanistycznych (historia, wiedza o społeczeństwie), artystycznych (muzyka, plastyka) oraz praktycznej znajomości języków obcych. Oprócz zajęć dodatkowych w szkole uczniowie mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę podczas warsztatów w terenie (lasy w obszarze podbiegunowym w Finlandii oraz w Barcelonie – śladami Antonio Gaudiego i Figueres – miasta Salvadora Dali) i wycieczek w Polsce (Roztoczański Park Narodowy i Muzeum Narodowe w Krakowie) 

 Projekt Erasmus+ (2015-2017) – Możemy zrobić to razem

 W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym – Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II rozpoczął realizację projekt „Erasmus+” - „Możemy to zrobić razem” (We can do it together) razem ze szkołami partnerskimi z Rumunii, Grecji, Włoch, Słowenii i Portugalii. Nasza szkoła otrzymała na projekt z funduszy unijnych kwotę 25.000Euro.

 Głównym założeniem projektu jest wspieranie uczniów zagrożonych niedostatecznym opanowaniem materiału w danej klasie, a przez to zagrożenie powtarzaniem tej samej klasy lub osiąganiem bardzo niskich wyników w nauce poprzez pomoc koleżeńską.

 

 W każdej klasie od czwartej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy gimnazjum nauczyciele wychowawcy wytypowali grono uczniów, mających problemy z nauką. Przedstawili też grono najlepszych uczniów, którzy mogą im pomóc w nauce. W sumie wybrano 20 najlepszych uczniów z obu szkół (czyli około 2 uczniów z każdej klasy), którzy wykazali się chęcią pomocy swoim kolegom przez najbliższe dwa lata. Będą oni mogli dzięki swojemu zaangażowaniu bezpłatnie pojechać do Grecji, Włoch, Słowenii i Portugalii. Uczniowie ci pracują ze swoimi słabszymi kolegami podczas dodatkowych zajęć pod opieką wybranego nauczyciela (raz w tygodniu). Ich działania są odnotowywane w dodatkowych dzienniku zajęć pozalekcyjnych oraz w formie cyfrowej na blogu (krótkie teksty, zdjęcia, wrażenia uczniów).

 

 Dodatkowo uczniowie ci pod opieką nauczyciela języka angielskiego mają za zadanie przygotowanie wspólnych projektów z rówieśnikami ze szkół partnerskich.

 W grudniu przygotowywali prace na temat najbardziej popularnego sportu w kraju, w szkole lub takiego, który sami uprawiają. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej projektu.

 W lutym 2016r. 5 uczniów naszej szkoły (Natalia Szczupak, kl. V b, Łukasz Zduńczuk, kl. VI b, Kacper Jaszczuk, kl. II b, Julia Krzywicka, kl. II b oraz Kinga Trojanowska, kl. II b) oraz dwoje nauczycieli p. Agnieszka Kotlarska i p. Marek Krzywicki odwiedzili Ateny w Grecji.

W bieżącym roku szkolnym w październiku gościliśmy 27 uczniów i 11 nauczycieli z GrecjiRumuniiWłochSłowenii i Portugalii. W ramach wizyty odbywały się liczne zajęcia w szkole oraz wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w ramach warsztatów kulturowych do szkółki jeździeckiej w Siennicy, Grodu Słowiańskiego w Wólce Bieleckiej, Zamościa, Lublina i Warszawy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu i w serwisie TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/12933/home

http://www.volunteerstogether.eu/ 

Projekt Erasmus+ (2014-2016) Thousand reasons to communicate”

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej jest realizowany projekt Erasmus+ „Thousand reasons to communicate”. Koordynatorami projektu są p.Beata Parada i p.Marek Krzywicki.

Partnerami programu są szkoły z miast:

- Oradea w Rumunii,

- Nopankyla w Finlandii,

- Fraga w Hiszpanii i

- Aten w Grecji.

W ramach projektu uczniowie wykonują wiele zadań, które doskonalą ich umiejętności językowe, a także mają możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami z innych krajów.

W I semestrze tego roku szkolnego odbył się wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli do Doncaster w Anglii.

W marcu będziemy gościli nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich w naszej szkole. Natomiast w maju odbędzie się wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, w czasie którego podsumujemy naszą dwuletnią pracę w projekcie.

A oto jak wyglądała wizyta w Finlandii:

Tak wyglądał wyjazd do Anglii:

W ramach szkolenia odbyły się również lekcje prowadzone przez nauczycieli ze wszystkich partnerskich państw w szkole w Barnburgh. (tutaj - lekcje prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły: p. B. Paradę, p. E. Domańską i p. M. Krzywickiego.):

Wizyta w Hiszpanii

W dniach 15-21 maja 2016r. uczniowie z klas IV, VI i I gimnazjum wraz z nauczycielami brali udział w spotkaniu w mieście Fraga w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ „ A thousand reasons to communicate”. Uczniowie mieli możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami z krajów partnerskich, doskonalenia języka angielskiego, poznania warunków życia w Hiszpanii. Podczas spotkania podsumowującego projekt w stolicy regionu Huesca uczniowie i nauczyciele prezentowali efekty pracy wykonanej w czasie realizacji całego projektu.

 

Wizyta gości w Polsce

W dniach 07.03.2016-11.03.2016 gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów z hiszpańskiej szkoły we Fradze oraz nauczycieli z krajów partnerskich: Hiszpanii, Grecji, Finlandii, Anglii oraz Rumunii. 

Wraz z nauczycielami i uczniami ze szkół w tych krajach bierzemy udział we wspólnym projekcie Erasmus+ 
"A thousand reasons to communicate". W ramach wizyty nasi goście zwiedzili głównie nasz region- Lublin, Zamość, Chełm, ale także zobaczyli Warszawę. 

W czasie tego tygodnia nauczyciele omawiali zadania realizowane w ramach projektu, przygotowywali niezbędne dokumenty projektowe a także wymieniali się doświadczeniami ze swoich szkół. Był to więc czas nie tylko rozmów towarzyskich ale też i długiej pracy nad dokumentacją.

Uczniowie przyjmujący gości w swoich domach mieli możliwość poćwiczenia swoich umiejętności językowych w bardziej naturalnych warunkach- komunikacji w codziennych sprawach. Mogli też nauczyć się współpracować z uczniami innej narodowości a także poznać nieco kulturę hiszpańską czy najważniejsze mogli zaprezentować polski styl życia i naszą kulturę i historię.

W ramach tego tygodnia został zorganizowany apel podczas którego uczniowie naszej szkoły mogli poznać kraje partnerskie dzięki przygotowanym przez nich prezentacjom oraz wystawom. Natomiast nasi goście i wszyscy zebrani na sali gimnastycznej obejrzeli krótką prezentację historii Polski a także wysłuchali wiele pięknych piosenek i melodii reprezentujących każdy kraj partnerski w wykonaniu naszego chóru i zespołu muzycznego.

Galeria zdjęć z apelu


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.